ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหละท่องเที่ยว

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหละท่องเที่ยว

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหละท่องเที่ยว โดยมีนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนในการรับ“บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

วันที่ 22 สิงหาคม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร   เพื่อพบปะและพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนในการรับ”บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนในการรับ”บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนในการรับ“บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “ จากชาวบ้านและผู้นำชุมชนบ้านขุนชัยทอง ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์...
ขอเชิญร่วมโครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมโครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมโครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 ทำการแสดงวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ เวลา 13:00 สอบถามบัตรเข้าชมได้ที่ อ.ภาณุวัฒน์...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เรียน อาจารย์/บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

วันที่ 21สิงหาคม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร   เพื่อพบปะและพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...