เลือกหน้า
ในวันที่ 29 กันยายน 2560 นายอรรถชัย วงศ์ฉลาด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมการแข่งขันการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์

ในวันที่ 29 กันยายน 2560 นายอรรถชัย วงศ์ฉลาด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมการแข่งขันการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์

ในวันที่ 29 กันยายน 2560 นายอรรถชัย วงศ์ฉลาด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ โดยสามารถได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 20 คน การประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ภายใต้หัวข้อ...
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับโดยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับโดยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 241/2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับโดยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครสอบ...
การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
การนำเสนอผลงานทางดนตรี จากนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาปี4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การนำเสนอผลงานทางดนตรี จากนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาปี4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางดนตรี จากนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาปี4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยมีดนตรีไทย...
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตารางสอบปลายภาค29092560 ลิงก์เปิดอ่าน...
คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ร่วมตอนรับผู้บริหาร พร้อมนักศึกษา จากรัฐมณีปุระ  สาธารณรัฐอินเดียพร้อมนักศึกษาปริญญาเอก  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม

คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ร่วมตอนรับผู้บริหาร พร้อมนักศึกษา จากรัฐมณีปุระ  สาธารณรัฐอินเดียพร้อมนักศึกษาปริญญาเอก  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม

คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ร่วมตอนรับผู้บริหาร พร้อมนักศึกษา จากรัฐมณีปุระ  สาธารณรัฐอินเดียพร้อมนักศึกษาปริญญาเอก  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม           เพื่อการศึกษาและถ่ายทอดความรู้  ทางด้านภาษาอังกฤษ...