เลือกหน้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งในงานได้ นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ ๒๙ รูป ณ บริเวณลานด้านหน้า อาคาร ๓๘...
คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.ณ อาคาร 28 และอาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เขต 1.2.3...
ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

ลงวันที่ 11/12/2562 ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ลงนาม :อาจารย์ดร.อัชราพร สุขทอง, ผู้เสนอ : นายศักดิ์ชัย ท่าทอง ชื่อเรื่อง :รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดอ่านประกาศ...
thThai