เลือกหน้า
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา...
ประมวลภาพงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 (งานวันที่2)

ประมวลภาพงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 (งานวันที่2)

ประมวลภาพงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 09.20 น.         เสวนา “การใช้ชีวิตในสังคม 4.0” โดย วิทยากร นายพัชรพล สุทธิธรรม              กรรมการผู้จัดการ Cosmetic Manufacturer นายลีนวัตร วาลีประโคน           นักวิชาการด้านรัฐประศานศาสตร์ 11.50...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 โดยมี อาจารย์ ดร. อัชราพร   สุชทอง...
นายพีรวัส  อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา

นายพีรวัส อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560  นายพีรวัส  อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 เพื่อสานสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักในการออกกำลังกาย...
thThai