เลือกหน้า
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการ “โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 ณ...
thThai