แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 เปิดอ่านทั้งหมด...

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) openfile...
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ . เพื่อแทนคำขอบคุณ และสร้างขวัญและกำลังใจ ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเสียสละ ตลอดระยะเวลา ในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งกีฬากีภายในให้...
ผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่

ผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่

ผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่ 15 ธันวาคม 2564 ผู้ริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีฯ เดินทางเข้าอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีพระคุณ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...