Select Page
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ฉบับที่ 052/2566 เรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 052/2566 เรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 052/2566 เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศรับทุนวิจัย-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประจำปี-2567 แบบเสนอเค้าโครงขอทุนสนับสนุนงานวิจัย-2567-ระดับคณะ...
กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 7 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
โครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์...
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2565

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2565

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2565 https://human.srru.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิ์สอบ1659262022.pdf ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิ์สอบ1659262022...
en_USEnglish