Select Page
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ http://reg1.srru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 1 พฤษภาคม...
โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับนักศึกษา (เข้าร่วมอบรมผ่าน e-learning เพื่อเช็คชื่อและรับเกียรติบัตร) >> คลิกเข้าอบรม (e-learning) << เข้าสู่ระบบโดยระบุ Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก  Password : รหัสประชาชน 13 หลัก   สำหรับผู้สนใจทั่วไป (เข้าร่วมอบรมผ่าน Youtube) >>...
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564 อ่านฉบับเต็ม...
en_USEnglish