Select Page
โครงการการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอังการี และประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2560

โครงการการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอังการี และประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2560

โครงการการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอังการี และประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2560 โดยอาจารย์ที่เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ อาจารย์คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์ อาจารย์ธีติมา...
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน ๑๐๕ รูป

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน ๑๐๕ รูป

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน ๑๐๕ รูป ณ ศูย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียงอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (26 ตุลาคม 2560) ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในบริเวณจุดพระเมรุมาศจำลอง ณ...
โครงการเสวนาการให้คำปรึกษานักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โครงการเสวนาการให้คำปรึกษานักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาการให้คำปรึกษานักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 38705 ชั้น 7 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีการร่วมเชิญพานดอกไม้จันทน์

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีการร่วมเชิญพานดอกไม้จันทน์

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีการร่วมเชิญพานดอกไม้จันทน์ เข้าประจำ ณ จุดรับดอกไม้จันทน์...
en_USEnglish