Select Page
คณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3-บัญชีคำสั่งแนบท้าย-2-2562     คำสั่ง...
การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับเกียรติจาก นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิด ละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล”จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ...
en_USEnglish