Select Page
📣กําหนดการ
การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 7 กันยายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
📌ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️📞
✅กองพัฒนานักศึกษา (กำหนดการและรายละเอียดอื่น ๆ ) 044-514687
✅สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต) 044-514606
✅ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ติดต่อประชาสัมพันธ์) 044-710000 กด 0
✅กองคลัง (ชุดครุย รูปถ่าย และการชำระเงิน) 044-514695

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ดังนี้

– บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2566 ที่ http://graduate.srru.ac.th

– วันที่ 3 กันยายน 2566 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รายงานตัวฝึกซ้อมบัณฑิต รับชุดครุย และร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต ณ สถานที่กำหนด โดยตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ข้างต้น

– วันที่ 4 กันยายน 2566 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (** แต่งกายชุดครุยเสมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

– วันที่ 7 กันยายน 2566 บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

หนังสือแจ้งบัณฑิต

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3OlxacV

en_USEnglish