Select Page
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการ “โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 ณ...
กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 7 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
โครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์...
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ http://reg1.srru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 1 พฤษภาคม...
โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับนักศึกษา (เข้าร่วมอบรมผ่าน e-learning เพื่อเช็คชื่อและรับเกียรติบัตร) >> คลิกเข้าอบรม (e-learning) << เข้าสู่ระบบโดยระบุ Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก  Password : รหัสประชาชน 13 หลัก   สำหรับผู้สนใจทั่วไป (เข้าร่วมอบรมผ่าน Youtube) >>...
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564 อ่านฉบับเต็ม...
en_USEnglish