Select Page
ผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้ง 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้ง 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้ง 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ CCF10012563   เปิดดูไฟล์ เปิดดูไฟล์เพื่อดูรายชื่อทั้งหมด...
การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๔ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งในงานได้ นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ ๒๙ รูป ณ บริเวณลานด้านหน้า อาคาร ๓๘...
คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.ณ อาคาร 28 และอาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เขต 1.2.3...
ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

ลงวันที่ 11/12/2562 ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ลงนาม :อาจารย์ดร.อัชราพร สุขทอง, ผู้เสนอ : นายศักดิ์ชัย ท่าทอง ชื่อเรื่อง :รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดอ่านประกาศ...
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธ ที่ 27 พฤศจิการยน 2562 เวลา 09.30 น.

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธ ที่ 27 พฤศจิการยน 2562 เวลา 09.30 น.

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธ ที่ 27 พฤศจิการยน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3...
en_USEnglish