Select Page
กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563 ลิ้งค์ สมัคร http://new.srru.ac.th/ >>> ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563 <<< วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ 7 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2562...
คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรม: การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองคันนา ณ บ้านหนองคันนา หมู่ 5 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์...
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ตลาดแรงงานสากล  ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาที่สนใจ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ตลาดแรงงานสากล ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาที่สนใจ

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ตลาดแรงงานสากล ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาที่สนใจ ในวันจันทร์ที่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

วันนี้ (25 กันยายน) น. ณ ศาลตายายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ...
โครงการ   ประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิต  แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการ ประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการ   ประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ...
en_USEnglish