Select Page
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางานระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยมีกิจกรรมดังนี้1....
กำหนดจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่  ๒๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

กำหนดจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖...
กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563 ลิ้งค์ สมัคร http://new.srru.ac.th/ >>> ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563 <<< วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ 7 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2562...
คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรม: การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองคันนา ณ บ้านหนองคันนา หมู่ 5 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์...
en_USEnglish