Select Page
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักศูตรเก่า

ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักศูตรเก่า

ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักศูตรเก่า ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียน-GE-เก่า09112560...
โครงการประกาศผล รางวัลวรรณกรรม  รางวัล “เปลื้อง วรรณศรี” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการประกาศผล รางวัลวรรณกรรม รางวัล “เปลื้อง วรรณศรี” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร ๓๘ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานและประกาศผลรางวัล เปลื้อง วรรณศรี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 ขึ้นในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามกิจกรรม ๕ ส. เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เหมาะกับการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 ขึ้นในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามกิจกรรม ๕ ส. เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เหมาะกับการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 ขึ้นในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามกิจกรรม ๕ ส. เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เหมาะกับการเรียนการสอน โดยความร่วมมือของบุคลากร นักศึกษา...

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การเขียน การอ่าน ในศตวรรษที่ 21” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การเขียน การอ่าน ในศตวรรษที่ 21” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ที่นำโดย คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมฯ และคณะนักเขียน อีก 6 ท่านคือ คุณเฉลิมศักดิ แหงมงาม...
โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ “ดุริยประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560

โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ “ดุริยประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560

โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ “ดุริยประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 รายละเอียด หนังสือเชิญร่วมประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ครั้งที่-๒...
en_USEnglish