เลือกหน้า
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ . เพื่อแทนคำขอบคุณ และสร้างขวัญและกำลังใจ ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเสียสละ ตลอดระยะเวลา ในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งกีฬากีภายในให้...
ผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่

ผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่

ผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่ 15 ธันวาคม 2564 ผู้ริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีฯ เดินทางเข้าอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีพระคุณ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยสาขาดนตรีศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งได้ประยุกต์มาจาก เครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ อาทิเช่น กลอง ซอ และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่สามารถต่อยอดและส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในการนี้ ผศ.ดร.อัชราพร...
โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 . ณ บ้านอำปึล ต.บักได...
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 . นำโดย ดร.พีรวัส อินทวี รองคณบดีฯ พร้อมด้วย วิทยากรบรรยายให้ความรู้...
thThai