หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้มีโอกาส ทำการแสดงในงาน”มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตรสุรินทร์”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้มีโอกาส ทำการแสดงในงาน”มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตรสุรินทร์”

ในวันที่ 17-18 กันยายน 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้มีโอกาส ทำการแสดงถวายงาน ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงาน”มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ...
โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์...
กิจกรรมนำเสนอผลงานทางสุนทรียภาพ รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต กลุ่มศิลปะประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ขึ้น

กิจกรรมนำเสนอผลงานทางสุนทรียภาพ รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต กลุ่มศิลปะประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ขึ้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ได้จัด กิจกรรมนำเสนอผลงานทางสุนทรียภาพ รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต กลุ่มศิลปะประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ขึ้น...
ร่วมปลูกดอกดาวเรือง  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช กุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช กุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้บรหาริ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมกัน ณ บริเวณ หน้าอาคาร 38 คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมปลูกดอกดาวเรือง...
โครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 ทำการแสดง ห้องเธียเตอร์ เวลา 13:00...
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...