เลือกหน้า
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 27.09.2560...
นายพรรณราย  คำโสภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ได้รับมอบหมายจาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ

นายพรรณราย  คำโสภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ได้รับมอบหมายจาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560   นายพรรณราย  คำโสภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ได้รับมอบหมายจาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ  วางแผนการดำเนินงานและร่วมพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การประกวดขบวนอาหารเลี้ยงช้าง...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมว่างพวงมาลาถวายราชการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมว่างพวงมาลาถวายราชการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร. อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมว่างพวงมาลาถวายราชการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล “บิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย”...
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาค ปกติและ กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาค ปกติและ กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาค ปกติและ กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560 ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิสอบ25092560...
ดาวโหลด/คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน/แบบข้อตกลง/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายผู้สอน

ดาวโหลด/คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน/แบบข้อตกลง/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายผู้สอน

ดาวโหลด/คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน/แบบข้อตกลง/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายผู้สอน 2.-คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน 3.-แบบข้อตกลง...
การประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๓...