Select Page

ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกวดราคา
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการ “โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 ณ...

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา๒/๒๕๖๖

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา๒/๒๕๖๖

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ ๐๐๔ /๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา๒/๒๕๖๖ [pdf-embedder...

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ฉบับที่ 052/2566 เรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 052/2566 เรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 052/2566 เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศรับทุนวิจัย-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประจำปี-2567 แบบเสนอเค้าโครงขอทุนสนับสนุนงานวิจัย-2567-ระดับคณะ [pdf-embedder...

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 – 2564

กําหนดการ การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําประการศึกษา 2563 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 7 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์...

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2565

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2565

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2565 https://human.srru.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิ์สอบ1659262022.pdf [pdf-embedder...

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ http://reg1.srru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 1 พฤษภาคม...

โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับนักศึกษา (เข้าร่วมอบรมผ่าน e-learning เพื่อเช็คชื่อและรับเกียรติบัตร) >> คลิกเข้าอบรม (e-learning) << เข้าสู่ระบบโดยระบุ Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก  Password : รหัสประชาชน 13 หลัก   สำหรับผู้สนใจทั่วไป (เข้าร่วมอบรมผ่าน Youtube) >>...

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564 [pdf-embedder...

โครงการเสวนาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (กิจกรรมช่วงที่ 2)

โครงการเสวนาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมช่วงที่ 2)

โครงการเสวนาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมช่วงที่ 2)  วันเสาร์ที่  25  ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 08.00 – 08.30 น.      ...

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๔ [pdf-embedder...

Recent Comments

    en_USEnglish