Select Page

ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกวดราคา

แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 - 2564 ...

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ . เพื่อแทนคำขอบคุณ และสร้างขวัญและกำลังใจ ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเสียสละ ตลอดระยะเวลา ในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งกีฬากีภายในให้...

ผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่

ผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่

ผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่ 15 ธันวาคม 2564 ผู้ริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีฯ เดินทางเข้าอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีพระคุณ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยสาขาดนตรีศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งได้ประยุกต์มาจาก เครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ อาทิเช่น กลอง ซอ และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่สามารถต่อยอดและส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในการนี้ ผศ.ดร.อัชราพร...

โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 . ณ บ้านอำปึล ต.บักได...

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 . นำโดย ดร.พีรวัส อินทวี รองคณบดีฯ พร้อมด้วย วิทยากรบรรยายให้ความรู้...

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ”

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ”

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ” ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน...

ขอเชิญร่วมโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 ณ  อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเช้า เวลา 08.00 – 08.30 น.           คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เวลา 08.30 – 09.00 น....

Recent Comments

    en_USEnglish