เลือกหน้า
นายพีรวัส  อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา

นายพีรวัส อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560  นายพีรวัส  อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 เพื่อสานสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักในการออกกำลังกาย...
ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
ขอเชิญร่วมงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23  ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม  2560 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป   ณ อาคาร 38  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์   การเสวนาทางวิชาการ  การนำเสนอผลงาน   ...
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึก 19 สถาบันอุดมศึกษา MOU ประชุมวิชาการด้านศิลปกรรม.”

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึก 19 สถาบันอุดมศึกษา MOU ประชุมวิชาการด้านศิลปกรรม.”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามข้อตกลงด้านศิลปกรรมศาสตร์ระหว่าง 19 สถาบันทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทั้งเนื้อหาและกิจกรรม...
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานทางความคิด งานศิลปะ อันจะสามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์...