เลือกหน้า
ประมวลภาพงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 (งานวันที่2)

ประมวลภาพงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 (งานวันที่2)

ประมวลภาพงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 09.20 น.         เสวนา “การใช้ชีวิตในสังคม 4.0” โดย วิทยากร นายพัชรพล สุทธิธรรม              กรรมการผู้จัดการ Cosmetic Manufacturer นายลีนวัตร วาลีประโคน           นักวิชาการด้านรัฐประศานศาสตร์ 11.50...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 โดยมี อาจารย์ ดร. อัชราพร   สุชทอง...
นายพีรวัส  อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา

นายพีรวัส อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560  นายพีรวัส  อินทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 เพื่อสานสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักในการออกกำลังกาย...
ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
ขอเชิญร่วมงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23  ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม  2560 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป   ณ อาคาร 38  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์   การเสวนาทางวิชาการ  การนำเสนอผลงาน   ...
thThai