เลือกหน้า
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำคลิปสั้น”ในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำคลิปสั้น”ในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำคลิปสั้น”ในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม 2572502n  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการพัฒนาสังคม  ได้รัเกียรติจาก”พี่จืด เข็มทอง โมราษฎร์” หรือ “จ.จืด...
ประมวลภาพการย้ายสำนักงาน

ประมวลภาพการย้ายสำนักงาน

ประมวลภาพการย้ายสำนักงาน โดยในช่าง วันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค.60 เป็นช่วงการย้ายสำนักงานคณบดี หากคณาจารย์ท่านใดจะติดต่อราชการ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานได้ที่บริเวณชั้นล่างตึก 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือให้ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือคณะฯ 082-7553460...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ   เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย...
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา...
ประมวลภาพงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 (งานวันที่2)

ประมวลภาพงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 (งานวันที่2)

ประมวลภาพงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 วันที่ 27 09.20 น.         เสวนา “การใช้ชีวิตในสังคม 4.0” โดย วิทยากร นายพัชรพล สุทธิธรรม              กรรมการผู้จัดการ Cosmetic Manufacturer นายลีนวัตร วาลีประโคน           นักวิชาการด้านรัฐประศานศาสตร์ 11.50...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร   ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 โดยมี อาจารย์ ดร. อัชราพร   สุชทอง...