เลือกหน้า
น้องตั๊ก มิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 ได้เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น้องตั๊ก มิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 ได้เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น้องตั๊ก มิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 ได้เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อมอบนิตยสาร สบายดีสุรินทร์ ให้กับห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
วันที่ 2 สิงหาคม 2560  สาขาพัฒนาสังคมได้จัด ปฐมนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคมประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาพัฒนาสังคมได้จัด ปฐมนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคมประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพการพัฒนาสังคม ณ ห้อง 38405  อาคาร 38   ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง...
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำคลิปสั้น”ในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำคลิปสั้น”ในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำคลิปสั้น”ในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม 2572502n  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการพัฒนาสังคม  ได้รัเกียรติจาก”พี่จืด เข็มทอง โมราษฎร์” หรือ “จ.จืด...
ประมวลภาพการย้ายสำนักงาน

ประมวลภาพการย้ายสำนักงาน

ประมวลภาพการย้ายสำนักงาน โดยในช่าง วันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค.60 เป็นช่วงการย้ายสำนักงานคณบดี หากคณาจารย์ท่านใดจะติดต่อราชการ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานได้ที่บริเวณชั้นล่างตึก 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือให้ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือคณะฯ 082-7553460...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ   เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย...
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา...
thThai