Select Page
โครงการเสวนาการให้คำปรึกษานักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โครงการเสวนาการให้คำปรึกษานักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาการให้คำปรึกษานักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 38705 ชั้น 7 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีการร่วมเชิญพานดอกไม้จันทน์

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีการร่วมเชิญพานดอกไม้จันทน์

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีการร่วมเชิญพานดอกไม้จันทน์ เข้าประจำ ณ จุดรับดอกไม้จันทน์...
โครงการน้ำใจไมตรีเพื่อถวายในพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการน้ำใจไมตรีเพื่อถวายในพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมโครงการน้ำใจไมตรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และ...
ต้นกฐินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าและนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน

ต้นกฐินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าและนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน

ต้นกฐินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าและนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน เพื่อจะนำไปร่วมกับ งานกฐินสามัคคีประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ...
การสัมมนาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

การสัมมนาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘...
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบรอบ ๑ ปี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 12 ตุลาคม...
en_USEnglish