Select Page
“พิธีเปิด SICE” ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานพิธี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

“พิธีเปิด SICE” ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานพิธี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

“พิธีเปิด SICE” ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานพิธี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงานการแสดงวันนี้ซึ่งเป็นแสดงของวันแรกของงาน SURIN INTERNATIONAL CULTURAL...
ประชุมต้อนรับหัวหน้าคณะนักแสดงต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมแสดงในเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2561

ประชุมต้อนรับหัวหน้าคณะนักแสดงต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมแสดงในเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”

โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ ได้จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยมี นายปรีชา เชิดชู...
คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น.อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41...
โครงการระดมทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

โครงการระดมทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

#ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการระดมทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีหรือประกอบคุณประโยชน์ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และขาดแคลนทุนทรัพย์...
ประมวลภาพกิจกรรม มนุษยศาสตร์เกมส์ 2017

ประมวลภาพกิจกรรม มนุษยศาสตร์เกมส์ 2017

คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขึ้นกล่าวเปิดกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “มนุษยศาสตร์เกมส์ 2017” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 20 มกราคม...
en_USEnglish