Select Page
โครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

โครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด...
ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ร่วมตอนรับคณาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมตอนรับคณาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา

ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ร่วมตอนรับคณาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา จำนวน 25 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา...
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ :แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ :แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมเธียเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ :แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลอง สุขทอง...
กิจกรรม วันรพี ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรม วันรพี ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์

เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกๆปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันนี้จึงมีความสำคัญต่อนักกฎหมายทั่วทั้งประเทศไทย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์...
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
en_USEnglish