Select Page
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรม “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ ๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรม “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ ๓

เวลา 11.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรม “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ ๓ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้...
ประชุมการจัดทำหนังสือ “ยิ่งยศเบิกฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปกเกล้าชาวสุรินทร์”

ประชุมการจัดทำหนังสือ “ยิ่งยศเบิกฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปกเกล้าชาวสุรินทร์”

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประชุมการจัดทำหนังสือ “ยิ่งยศเบิกฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปกเกล้าชาวสุรินทร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลอง สุขทอง...
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาผลการเรียนรายวิชาต่าง ทุกหลักสูตรของคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร...
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ. จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ. จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ. จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยากรโดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ETI ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จ.เชียงใหม่ ระหว่าง วันที่9-11 สค.2560 โดยมีบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและปรึกษาแนวทางกสรเขียนผลงานทางวิชาการ

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและปรึกษาแนวทางกสรเขียนผลงานทางวิชาการ

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและปรึกษาแนวทางกสรเขียนผลงานทางวิชาการ กับท่าน รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ และ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ณ...
en_USEnglish