Select Page
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา16.00 น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จากการตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...
โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่าง วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  รับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ของบุคลากรสายปฏิบัติการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ของบุคลากรสายปฏิบัติการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคาร ที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-เงินและจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-เงินและจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-เงินและจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙...
en_USEnglish