Select Page
ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรเพื่อเข้าทำหน้าที่ ยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรเพื่อเข้าทำหน้าที่ ยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรเพื่อเข้าทำหน้าที่ ยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ โดย ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ...
อาจารย์ และนักศึกษา สาขานาฎศิลป์ ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย

อาจารย์ และนักศึกษา สาขานาฎศิลป์ ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์ มอบ อาจารย์ และนักศึกษา สาขานาฎศิลป์ ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย...
พิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 สาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติประกอบพิธีโดย พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง(ดนตรีไทย – โยธวาทิต)...
โครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

โครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 นายบุญทัน  พาหา  อาจารย์สาขาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู รุ่นที่ 1  ณ...
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันนี้ (8 สิงหาคม 2560) ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องรับรองสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
en_USEnglish