Select Page
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  นายพรรณราย  คำโสภา  รองครบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา  บูชาพระแม่โพสพ  ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายพรรณราย คำโสภา รองครบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  นายพรรณราย  คำโสภา  รองครบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา  บูชาพระแม่โพสพ  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อเป็นการให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมการปลูกข้าว...
สาขาวิชาศิลปะ จัดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรมและนิทรรศการศิลปกรรม  “นุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3

สาขาวิชาศิลปะ จัดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรมและนิทรรศการศิลปกรรม “นุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3

วันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาศิลปะ จัดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรมและนิทรรศการศิลปกรรม  “นุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรม  อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์...
ขอเชิญร่วมไหว้ครู-ครอบครูดนตรี

ขอเชิญร่วมไหว้ครู-ครอบครูดนตรี

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560  สาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติประกอบพิธีโดย พันโทวิชิต  โห้ไทย  ศิลปินแห่งชาติ ...
ขอเรียนเชิญร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเรียนเชิญร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงพลังชาวราชภัฏสุรินทร์...
น้องตั๊ก มิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 ได้เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น้องตั๊ก มิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 ได้เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น้องตั๊ก มิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 ได้เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อมอบนิตยสาร สบายดีสุรินทร์ ให้กับห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
en_USEnglish