เลือกหน้า
ประชุมการจัดทำหนังสือ “ยิ่งยศเบิกฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปกเกล้าชาวสุรินทร์”

ประชุมการจัดทำหนังสือ “ยิ่งยศเบิกฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปกเกล้าชาวสุรินทร์”

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประชุมการจัดทำหนังสือ “ยิ่งยศเบิกฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปกเกล้าชาวสุรินทร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลอง สุขทอง...
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาผลการเรียนรายวิชาต่าง ทุกหลักสูตรของคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร...
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ. จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ. จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ. จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยากรโดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ETI ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จ.เชียงใหม่ ระหว่าง วันที่9-11 สค.2560 โดยมีบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและปรึกษาแนวทางกสรเขียนผลงานทางวิชาการ

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและปรึกษาแนวทางกสรเขียนผลงานทางวิชาการ

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบและปรึกษาแนวทางกสรเขียนผลงานทางวิชาการ กับท่าน รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ และ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ณ...
ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรเพื่อเข้าทำหน้าที่ ยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรเพื่อเข้าทำหน้าที่ ยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรเพื่อเข้าทำหน้าที่ ยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ โดย ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ...
อาจารย์ และนักศึกษา สาขานาฎศิลป์ ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย

อาจารย์ และนักศึกษา สาขานาฎศิลป์ ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์ มอบ อาจารย์ และนักศึกษา สาขานาฎศิลป์ ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย...
thThai