โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2560

โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2560

โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2560 ณ. ตึก 38 ชั้น 5 ห้องปฎิบัติการนาฏศิลป์ วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม...
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ

นายวิสูตร  ดวงสิมา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง  เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (25 พ.ค.2560) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวขอบคุณ อาจารย์ Lim Tae Hoon  ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาเกาหลีและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกลับเกาหลีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวขอบคุณ อาจารย์ Lim Tae Hoon ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาเกาหลีและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกลับเกาหลีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      อาจารย์คนึงนิตย์  อริยะธุกันต์ และอาจารย์ภาณุวัฒน์  พันธโคตร์    ได้นำ อาจารย์ Lim Tae Hoon  อาสาสมัครชาวเกาหลี เข้าพบคณบดีเพื่อลาและเดินทางกลับประเทศ...
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

*** กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 *** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 44” ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ดังรูปที่แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา...
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรรณราย  คำโสภา ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรรณราย คำโสภา ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรรณราย  คำโสภา ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บ้านพญาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...