Select Page
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ   ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ   ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อชี้แนะแนวทางและทิศทางในการ...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดวรรณกรรม เปลื้อง  วรรณศรี”ครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดวรรณกรรม เปลื้อง วรรณศรี”ครั้งที่ 3

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น. – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ร่วมกับสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดวรรณกรรม เปลื้อง  วรรณศรี”ครั้งที่ 3 ประจำปี...
ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาใหม่  (อินทนิลช่อที่ 44) ร่วมทำบุญตักบาตร

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาใหม่ (อินทนิลช่อที่ 44) ร่วมทำบุญตักบาตร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาใหม่  (อินทนิลช่อที่ 44)       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม การประกอบคุณงามความดี ให้มีความคิดดี...
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 38...
โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2560

โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2560

โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2560 ณ. ตึก 38 ชั้น 5 ห้องปฎิบัติการนาฏศิลป์ วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม...
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ

นายวิสูตร  ดวงสิมา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง  เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
en_USEnglish