เลือกหน้า
การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 7 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำมิสแกรนด์สุรินทร์  นางสาวปวีณ์พร     วิศาลศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำมิสแกรนด์สุรินทร์ นางสาวปวีณ์พร วิศาลศาสตร์

อาจารย์ ดร. อัชราพร   สุชทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำมิสแกรนด์สุรินทร์  นางสาวปวีณ์พร     วิศาลศาสตร์ นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับโอวาทจาก ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
ดร.อัชราพร  สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ร่วมงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เวลา ๐๙.๐๐ น อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ ได้ร่วมงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ ๔๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ...
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ   ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ   ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อชี้แนะแนวทางและทิศทางในการ...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดวรรณกรรม เปลื้อง  วรรณศรี”ครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดวรรณกรรม เปลื้อง วรรณศรี”ครั้งที่ 3

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น. – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ร่วมกับสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดวรรณกรรม เปลื้อง  วรรณศรี”ครั้งที่ 3 ประจำปี...
ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาใหม่  (อินทนิลช่อที่ 44) ร่วมทำบุญตักบาตร

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาใหม่ (อินทนิลช่อที่ 44) ร่วมทำบุญตักบาตร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาใหม่  (อินทนิลช่อที่ 44)       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม การประกอบคุณงามความดี ให้มีความคิดดี...