Select Page

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561CCF06122561_0035

แผนที่การเดินทาง สถานที่ สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ

Map2

download

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2561

en_USEnglish