Select Page

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครังที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561
ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการในครั้งนี้พร้อมรายละเอียดดังนี้

สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ

รายละเอียดทั้งหมด

en_USEnglish