Select Page

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ณ ห้องเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กล่าวมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์เรืองฤทธิ์ จันทคล้าย
พร้อมทั้งการเสวนา “จากประสบการณ์ที่พากเพียร สู่บทเรียนที่ทรงคุณค่า”โดย รศ.บุญยัง หมั่นดี ผศ.ธนพร เวทย์ศิริยานันท์ ผศ.สุทัศน์ กองทรัพย์ และ อาจารย์ฤชุ สิงคเสลิต
และช่วงเย็น ณ โรงแรมทองธารินทร์ ห้องรัตนสุวรรณอมรินทร์
เป็นการบรรเลงเพลงแจ็ส โดย คณาจารย์สาขาดนตรี
และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตัวแทนคณาจารย์ ศิษย์เก่า กล่าวมุทิตาจิต พร้อมทั้งการขับเสภา โดย นักศึกษาสาขาภาษาไทย และการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดย นักศึกษาสาขานาฏศิลป์

en_USEnglish