Select Page

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง
ให้การช่วยเหลือการตัดเถาวัลย์และการริดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ด้านหลังตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้า ซื่องอาจเป็นอันตราย

en_USEnglish