เลือกหน้า
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

วันที่ 21สิงหาคม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร   เพื่อพบปะและพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
งาน แพรวพราวดาวจรัสฟ้าวิลาสินี  สานสัมพันธไมตรี น้อง พี่ เอกไทย 

งาน แพรวพราวดาวจรัสฟ้าวิลาสินี  สานสัมพันธไมตรี น้อง พี่ เอกไทย 

วันที่ 20 สิงหาคม 2560  อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมงาน แพรวพราวดาวจรัสฟ้าวิลาสินี  สานสัมพันธไมตรี น้อง พี่ เอกไทย  ณ  โรงยิมเนเชียม ...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ  การเขียนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ  การเขียนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ           จัดขึ้นโดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ...
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา16.00 น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จากการตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...
โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่าง วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  รับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...