โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.)...
เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสร็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 โดยประทับ ณ โรงแรมล้านช้าง...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21  พฤษภาคม 2560 และจะขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560   โดยมีรายละเอียดดังนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560  ท่าน ดร. อัชราพร   สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด  Miss supranational Surin 2017 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุรินทร์...
เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่อง แบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เรียน บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ คณาจารย์ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย...