เลือกหน้า
โครงการน้ำใจไมตรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการน้ำใจไมตรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสํานักงานคุมประพฤติสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ น้ำใจไมตรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล ชนะเลิศแต่งคำประพันธ์และอ่านคำประพันธ์ประเภทโคลง

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล ชนะเลิศแต่งคำประพันธ์และอ่านคำประพันธ์ประเภทโคลง

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 นายรณชัย หวังกวดกลาง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมโครงการอบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย จัดโดยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว...
ในวันที่ 29 กันยายน 2560 นายอรรถชัย วงศ์ฉลาด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมการแข่งขันการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์

ในวันที่ 29 กันยายน 2560 นายอรรถชัย วงศ์ฉลาด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมการแข่งขันการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์

ในวันที่ 29 กันยายน 2560 นายอรรถชัย วงศ์ฉลาด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ โดยสามารถได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 20 คน การประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ภายใต้หัวข้อ...
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับโดยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับโดยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 241/2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับโดยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครสอบ...
แบบฟอร์ม การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย...
thThai