เลือกหน้า

กำหนดการโครงการ “อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจัดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์