Select Page

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ”

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร ๓๘ ชั้น ๒
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ” เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เปิดดูรายชื่อ ประกาศ
en_USEnglish