Select Page

ลงวันที่ 11/12/2562
ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ลงนาม :อาจารย์ดร.อัชราพร สุขทอง, ผู้เสนอ : นายศักดิ์ชัย ท่าทอง
ชื่อเรื่อง :รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดอ่านประกาศ 20191211140300019
en_USEnglish