Select Page

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และมีกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันตำส้มตำ และเพื่อให้บุคลากร ได้สรงน้ำพระพุทธรูป
รดน้ำอาจารย์และบุคลากรอาวุโส เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย

en_USEnglish