Select Page

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
www.srru.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 (ตึกช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รายละเอียด คลิก

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบรับตรงอิสระปีการศึกษา-2561
en_USEnglish