Select Page

งานสงกรานต์ มรภ.สร.
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
อีกทั้งเป็นการได้แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีการตั้งขบวนแห่พระพุทธรูปประจำหน่วยงาน ณ บริเวณลานข้างโรงอาหาร 2
จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูปประจำหน่วยงานไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน
จากนั้นผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วยงานและกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
จากนั้นมีกิจกรรมการประกวดตำส้มตำ “ส้มตำโบราณ ตำนานเมืองสุรินทร์”
ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ได้ส่งเข้าประกวดและได้รับนางวัลชนะเลิศ

en_USEnglish