Select Page

“พิธีเปิด SICE” ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานพิธี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กล่าวรายงานการแสดงวันนี้ซึ่งเป็นแสดงของวันแรกของงาน SURIN INTERNATIONAL CULTURAL ECHANGE
โดย ๑๔ ประเทศ ๑๖ กลุ่มนักแสงศิลปินนานาชาติเกือบ ๓๐๐ คน มาทำการแสดงในครั้งนี้
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีส่วนร่วนในการแสดง และการจัดการเวทีเพื่อเป็นการฝึกนักศึกษาและเรียนรู้จากการทำงาน โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งอาจารย์และบุคลากรเพื่อให้งานออกมาดีเยี่ยม

en_USEnglish