Select Page

โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒”ดุริยะประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ระดับมัธยมศึกษา ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้จัดกิจกรรมประกวดการแข่งขันวงดนตรีไทย “ดุริยะประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา ครั้งที่ ๒ ”
ได้รับเกียรติจากนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มาเป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันดนตรีในครั้งนี้
และผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงานสำหรับโครงการนี้ต่อประธานในพิธี
สำหรับวงดนตรีโรงเรียนที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้แก่
๑.โรงเรียนสันกำแพง จังหวัด ศรีสะเกษ
๒.โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัด ศรีสะเกษ
๓.โรงเรียนนางรองพิทยาคม จังหวัด บุรีรัมย
๔.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัด บุรีรัมย์
๕.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด
๖.โรงเรียนเสลภูมิพิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด
๗.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ

สรุปผลการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒”ดุริยะประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มามอบราวัลให้กับผู้เข้าทำการแข่งขันอีกทั้ง มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการที่มาทำการติดสินการแข่งขันในครั้งนี้
en_USEnglish