Select Page

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร ๓๘ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานและประกาศผลรางวัล เปลื้อง วรรณศรี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เพื่อนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะชน
อีกทั้งส่งเสริมเรื่องราวในอดิตผ่านงานวรรณกรรมให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก “เปลื้อง วรรณศรี”
สำหรับโครงการประกวดวรรณกรรม”เปลื้อง วรรณศรี” แบ่งเป็น
๒ ประเภท คือเรื่องสั้นและบทกวีประเภทบทกวี
รางวัลที่ 1 ชื่อเรื่อง “ต้นไม” โดย วัฒน์ยวงแก้ว
รางวัลที่ 2 ชื่อเรื่อง “เงาแสง พิพากษา”โดย องอาจสิงห์สุวรรณ
รางวัลที่ 3 ชื่อเรื่อง “แพะในสายฝน” โดยสันติพล ยวงใย
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่
1. เสียงทอดอาลัยจากพยาคันคาก และหยาดน้ำตา ไหลพรากของท้าวผาแดง โดย สุริยา แดนลำโขง
2. นิทานร้อยบรรทัดแห่งหมู่บ้านสารขัณฑ์ โดย เจริญขวัญ
3. บทรำพึงของช่างซ่อมรองเท้า :ฉันจะรองเท้าเจ้าเอาไว้ไม่ให้เปิ้อนหนาม โดยพิเชฐ แสงทอง
4. บินโบกในโลกกรง โดยวันชัย ตั้งทรงจิตร
5. นักเดินเรือผู้ออกทะเลครั้งแรก โดย ปริญญ์ สระปัญญา และขอต้อนรับดนตรี หงา คาราวานที่ได้ให้เกียรติและจัดให้มีคอนเสิร์ท เพื่อระดมทุนสนับสนุนการประกวดรางวัลชื่อเรื่อง “เปลื้อง วรรณศรี”ในครั้งนี้

 

en_USEnglish