Select Page

โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ “ดุริยประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560

รายละเอียด

หนังสือเชิญร่วมประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ครั้งที่-๒
กติกาการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ครั้งที่-๒
โน้ตกลางและบทร้องเพลงเขมรพวง
ใบสมัครประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ครั้งที่-๒

en_USEnglish